1

 

gaz

 

 MONITOR POLSKI

monitor_polski

DZIENNIK USTAW

dziennik_ustaw

Dokumenty
Do góry

Odpady komunalne

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ulotka informacyjna

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

Miesiąc

WRZESIEŃ 2015

1

 

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

Odpady

wielkogabarytowe

 

28

 

 

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

ROK 2015

MIESIĄC

WRZESIEŃ

4

SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW

Odpady

wielkogabarytowe

21

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

22

6

CUDNIKI, GŁOGOWA WYMYSLÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

24

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE

WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

25

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

Miesiąc –WRZESIEŃ 2015

1

 

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

Odpady wielkogabarytowe

 

28

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za Stat-counters.net

This domain name expired on Feb 6 2017 07:13:15:000PM
Click here to renew it.
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice

wersja do wydruku

wersja do wypełniania komputerowego (DOCX)

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem  i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel. 24/252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro  Obsługi Klienta, które jest czynne  codziennie( od poniedziałku do piątku w godz. 7-13).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt,

nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.  Istnieje możliwość  zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3. 

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się  w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGK i M). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-meble i odpady wielkogabarytowe

-worki po nawozach, folie po kiszonkach, zużyte opony, chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych

-zużyte baterie i akumulatory

-tekstylia i odzież

-odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone        

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 7-15 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 8-12.  Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja Burmistrza Krośniewic o obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

wfos logokce

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download