1

 

gaz

 

 MONITOR POLSKI

monitor_polski

DZIENNIK USTAW

dziennik_ustaw

GCKSiR w Krośniewicach - Start
  • Spektakl ,,Piotruś Pan" online – tylko w weekend!

    Wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Teatrem Pinokio serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych do Nibylandii – krainy wiecznego dzieciństwa. Na zakończenie ferii proponujemy spektakl ,,Piotruś Pan” w reżyserii Konrada Dworakowskiego (oczywiście online). Jest to Stat-counters.net

    This domain name expired on Feb 6 2017 07:13:15:000PM
    Click here to renew it.
    zarejestrowane w 2019r. przedstawienie, które było prezentowane w namiocie cyrkowym w ramach programu Lato w teatrze. Kto pamięta ,,Pippi” w namiocie w Krośniewicach sprzed prawie 6 lat (2015r.), zapewne z ochotą obejrzy również i to przedstawienie, bo obydwa spektakle łączy osoba reżysera i autora...
Dokumenty
Do góry

Odpady komunalne

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ulotka informacyjna

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

Miesiąc

WRZESIEŃ 2015

1

 

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

Odpady

wielkogabarytowe

 

28

 

 

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

ROK 2015

MIESIĄC

WRZESIEŃ

4

SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW

Odpady

wielkogabarytowe

21

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

22

6

CUDNIKI, GŁOGOWA WYMYSLÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

24

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE

WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

25

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

Miesiąc –WRZESIEŃ 2015

1

 

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

Odpady wielkogabarytowe

 

28

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice

wersja do wydruku

wersja do wypełniania komputerowego (DOCX)

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem  i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel. 24/252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro  Obsługi Klienta, które jest czynne  codziennie( od poniedziałku do piątku w godz. 7-13).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt,

nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.  Istnieje możliwość  zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3. 

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się  w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGK i M). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-meble i odpady wielkogabarytowe

-worki po nawozach, folie po kiszonkach, zużyte opony, chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych

-zużyte baterie i akumulatory

-tekstylia i odzież

-odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone        

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 7-15 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 8-12.  Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja Burmistrza Krośniewic o obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

wfos logokce

Wyświetl Num 
Powered by Phoca Download